Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Ελληνικές, παραδοσιακές αξίες (Μέρος 1ο)

Τυπική ευρωπαϊκή καλλιέργεια.

Τυπική ελληνική, επιδοτούμενη καλλιέργεια.