Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Ελληνικές, παραδοσιακές αξίες (Μέρος 1ο)

Τυπική ευρωπαϊκή καλλιέργεια.

Τυπική ελληνική, επιδοτούμενη καλλιέργεια.

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Ceci n' est pas une pipe.

Αυτό δεν είναι μια πίπα ...
Φόρος τιμής στον μεγάλο καλλιτέχνη R. Magritte,
για τον οποίο λεγόταν πως δεν ήταν πάντα αυτό που έδειχνε!